Information for parents - Polish

Często zadają Państwo pytanie:“Jak poradzi sobie nasze dziecko w nowej szkole, przecież nie mówi po angielsku?”. 

 

Pragniemy upewniċ Państwa, że dysponujemy liczbą przeszkolonych, doskonale 

przygotowanych nauczycieli, którzy będą w kontakcie z nową szkołą i dołożą 

wszelkich starań, żeby Państwa pociecha zaaklimatyzowała się i polubiła angielską

szkołę,ale nie tylko to, będą również czuwaċ nad tym, aby dziecko szybko 

opanowało nowy  język. 

 

Szkolimy pod tym kątem wybranych nauczycieli i również doradzamy szkole, jak 

pracowaċ z rodzicami, aby i oni czuli się dobrze w tej nowej roli. 

 

Jeśli Państwa dziecko nie mówi po angielsku lub mówi bardzo słabo, może otrzymaċpomoc od tzw. Multilingual Assistent (MLA), czyli po prostu, tlumacza, który 

posługuje się, zarówno językiem angielskim, jak i językiem ojczystym ucznia. 

 

Tłumacze- asystenci są obecni podczas lekcji, pomagają zrozumieċ jej treśċ. 

 

Oto niektóre, najbardziej popularne języki, którymi mówią nasi tłumacze-asystenci: 

 • Język polski 
 • Język rumuński 
 • Język holenderski 
 • Język portugalski 
 • Język hiszpański 
 • Język łotewski 

Tłumacze-asystenci (MLAs), również: 

 

 • Pomagają zapoznaċ się ze szkołą. 
 • Uczą dziecko podstawowych słówek angielskich. 
 • Zapoznają nauczyciela z kulturowymi i lingwistycznymi problemami, jeśli takie występują. 
 • Informują nauczyciela o mocnych i słabych stronach ucznia. 
 • Umożliwiają komunikację uczeń-nauczyciel, informują jednocześnie 

o stopniu zaawansowania mowy ojczystej. 

 • Pomagają nowo wstępującym w mury szkół średnich (klasy7- 13), zapoznaċ się z nauczycielami, przedmiotami i szkołą. 
 • Zapewniają pomoc językową podczas zebrań klasowych i spotkań rodzice –nauczyciel. 
 • Wyjaśniają zwiłości prac domowych. 

Wszyscy nasi tłumacze-asystenci otrzymują przed rozpoczęciem

pracy obowiązkowe szkolenie, muszą przedstawiċ swiadectwo o niekaralności, 

i przejśċ podstawowy trening na temat bezpieczeństwa dzieci. 

 

Jeśli ktoś z Państwa biegle posługuje się językiem ojczystym i angielskim, to może znaleźć pracę w naszych szeregach jako MLA – Tłumacz-asystent. 

 

Jeśli byliby Państwo zainteresowani, prosimy sprawdzaċ ogłoszenia o naborze

nowych kadr, na          https://careers.coventry.gov.uk/

 

EMAS może również zaoferowaċ uczniom kontunuację nauki języka ojczystego w

małych grupach na terenie szkoły angielskiej.  

Zajęcia są prowadzone po: arabsku, chińsku, persku, grecku, w gudżarati, pendżabi, po włosku, po polsku, i po portugalsku. 

 

W Coventry istnieją również szkoły sobotnie i popołudniowe, 

które zapewniają naukę języka ojczystego, przygotowując jednocześnie do wielu 

egzaminów językowych na terenie Zjednoczonego Królestwa, takich jak GCSE i A Levels. 

 

(Proszę otworzyċ załącznik) 

 

Państwa dzieci otrzymają właściwą pomoc! 

 

EMAS general enquiries

Address: PO Box 15
Council House
Earl Street
Coventry
CV1 5RR

Telephone: 024 7697 5491